Hakkımızda

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, 1989 yılında kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar  amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir.Dolayısıyla tüm faaliyetlerimiz üyelerimiz tarafından gönüllülük ilkesiyle gerçekleştirilmektedir.

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, kültürel, ekolojik, sosyal çalışmalar yapan gönüllü bir felsefi harekettir. Kurulduğu 1989 yılından beri ‘Daha iyi, güzel ve adil bir dünya’ vizyonu ile dünyayı bulduğundan daha iyi bırakmak için çalışmalar yapar.

İnsanlığın felsefi, kültürel ve hümanist değerleri üzerine kurulmuş olan organizasyon, kurulduğu andan itibaren bireyin ve toplumun gelişimi için binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Yüksektepenin amaçları; tüm insanlığın zihinlerini meşgul eden, toplumlara hedef olmuş ve insanları birleştiren ortak değerlerdir. Geçmişte ve günümüzde bu ortak değerleri kendine amaç edinmiş felsefi hareketlerin ruhunu kendinde taşımaktadır.

Yeni Yüksektepe Nedir?

“Yüksektepe” kelimesi her insanın içinde var olan manevi değerlerin bulunduğu Yüksektepe’yi simgeler. Her Yüksektepeli kendini ve evreni yöneten yasaları araştıran ve bu doğa yasalarına uygun bir hayat sürmeye çalışan bir filozof adayıdır ve bu nedenle de “Yeni” bir “Yüksektepe” dir.

“Yüksektepe” kelimesi her insanda varolan; kendini, yaşamı ve onların yasalarını tanımak isteyen filozofu simgeler.

Yeni Yüksektepe geçmişteki benzer felsefe hareketleri gibi insanın kendi “Yüksektepe”si ile yani filozof kısmı ile tanışmasını amaçlar bu nedenle “Yeni” bir Yüksektepe’dir.